Så kan din klocka rädda dig undan apokalypsen

Text & foto: Ola Jacobsen


Har du sett dina klockor som lyxkonsumtion? Då är det dags att tänka om. Med rätt kunskap kan den föra dig i säkerhet när du fullständig har tappat orienteringen. Eqotime’s Ola Jacobsen berättar hur.

Klimatkris, corona och lågkonjunktur. Du kanske uppfattar dessa som tre starka skäl till att rotera ut en del klockor – och kanske särskilt eventuella GMT-klockor – ur samlingen. Du kunde inte ha mer fel. Efter toalettpapper och handsprit står armbandsklockor på tur att hamstras. Särskilt efter att vår artikel här på Eqotime börjar spridas i breda folklager.

Så glöm alla tankar på att sälja dina klockor. Samla istället dina familjemedlemmar, spänn fast dina mest robusta klockor (med visare) runt deras handleder och inled postapokalypsutbildningen.Man kan använda alla klockor med visare som kompasser, men det fungerar på lite olika sätt med klockor med vanlig 12-timmarsvisning och de med en visare som bara roterar ett varv runt tavlan per dygn. Jag kommer att beskriva hur man gör i båda fallen, men först lite bakgrund till hur det kan komma sig att alla armbandsklockor med visare faktiskt också går att använda som kompasser.

Jordens rotation kring sin egen axel utgör grunden för tidmätningen i våra armbandsur. Det innebär att en visare som följer denna tidsrymd är direkt kopplad till solens rörelse över himlavalvet, och därför kan användas för att ta ut en fast riktning.


GMT-metoden

De klockor som är allra lättast att använda som kompasser att således de som har en visare som roterar ett varv per dygn, som en GMT-visare. Vi kallar det GMT-metoden och den talar om vilket håll som är norr.

Såhär går den till:

1. Håll klockan plant.

2. Rikta 24-timmarsvisaren mot solen.

3. Klockans 12-index pekar nu mot norr.

Exempel: När klockan till exempel är sex på morgonen står solen rakt i öster. Då pekar 24-timmarvisaren på klockan 3.När klockan är 12 på dagen står solen rakt i söder och 24-timmarsvisaren pekar på kl 6. Så länge GMT-visaren pekar mot solen är klockans 12-index vänt rakt norrut.


Timvisarmetoden

Lite mer komplicerat blir det är när man använder den vanliga timvisaren, som roterar två varv på tavlan på under ett dygn. Vi kallar det timvisarmetoden, och den talar om vilket håll som är söder.

Såhär gör du:

1. Håll klockan plant.

2. Rikta timvisaren mot solen.

3. Söder ligger nu precis mitt emellan timvisaren och 12-index. Men nu blir det lite klurigt, beroende på om klockan är före eller efter 12.00.

4a. Om klockan är före 12 på dagen hittar du söder halvvägs moturs mellan 12-index och timvisaren.

4b. Om klockan är efter 12 på dagen hittar du söder halvvägs medurs mellan 12-index och timvisaren.

Exempel: Om klockan är 1700 så ligger söder mitt emellan 2- och 3-index.Sommartid ställer till det

Det som du precis har lärt dig gäller bara under normaltid, alltså vintertid. Under sommartid flyttar vi som bekant fram timvisaren en timme.

Om du använder GMT-metoden innebär sommartid att norr alltid ligger klockan 12.30 istället för klockan 12. Om du inte har någon annan användning för GMT-visaren så kan du bara låta den ligga kvar på normaltid under sommaren så slipper du det här problemet.

Om du använder timvisarmetoden måste du under sommartid använda 1-index som utgångspunkt istället för 12-index när du beräknar söders läge.

Om klockan är 1700 så pekar 3-index mot söder.  Enklast är tillvaron som navigatör för den som har tillgång till en vanlig kompass, men det är naturligtvis fusk. Näst enklast är det för den som äger en klocka med GMT-visare och kompassbezel.

Ställ bara GMT-visaren på GMT-tid och vrid bezeln till den grad som där befinner dig vid, till exempel 12 ostlig för Göteborg eller 24 ostlig för Haparanda. När du nu riktar GMT-visaren mot solen har du alltid norr klockan 12.