USA:s klockindustri – En historisk storspelare

Text: Filip Ericsson


Den nordamerikanska klockindustrin ligger idag kraftigt i bakvattnet gentemot den schweiziska och japanska, i folkmedvetande såväl som industriellt. Dess historia är dock rik och högst signifikant för armbandsurens globala utveckling. Eqotime benar ut historien och tar tempen på USA:s klockmärken av idag.  

Bakgrund 

Schweiz och Storbritannien började på allvar utveckla och producera klockor redan på 1700-talet och var därmed långt före USA. Landet kom dock att förbli en pionjär avseende automatisering och masstillverkning och lämnade i det avseendet schweizarna och britterna i kölvattnet under 1800-talets andra hälft.  

Den amerikanska klockindustrin föddes i Waltham, Massachusetts, under 1850-talet, i den industriella revolutionens vagga. Waltham-baserade företag utvecklade vid den här tiden några av världens mest avancerade maskiner och verktyg för att skära i metaller, liksom maskiner för masstillverkning av metalldelar. 

Dessa kom till användning även för klocktillverkning och Waltham Watch Company var därmed först att producera en hundraprocentigt USA-tillverkad klocka. Systemet med storskalig tillverkning tillät inte bara större effektivitet och lägre priser utan visade sig även uppnå lika bra kvalitet som de schweiziska, handgjorda uren.  

Detta ledde till en signifikant nedgång av försäljningen av schweiziska klockor i USA, varpå en schweizisk delegation 1876 skickades till Waltham för att undersöka vad som försiggick. Synen av maskinerna och de automatiserade processerna chockade schweizarna som insåg att man själva inte kunde tillverka mekaniska delar med samma precision, eller i samma skala.  

Dessa uppfinningar kom att revolutionera hela klockindustrin och det är häri som den nordamerikanska industrin innehar en så betydande historisk signifikans. Därefter kom den dock att tappa fart; Schweiz lärde sig under 1900-talets första decennier denna typ av automatisering och kom till slut i kapp, även försäljningsmässigt på den amerikanska marknaden. 

Två omvälvande, globala skeenden bidrog ytterligare till att sinka den amerikanska klockindustrin: depressionen och andra världskriget.  

Efter börskraschen 1929 förblev klockor en lyxvara som få hade råd med och de tillverkare som inte övergått till produktion av armbandsur som ju populariserats i och med första världskriget, såsom flera amerikanska, gick till slut under.  

Under andra världskriget svängde klockfabrikernas fokus mot tillverkning av krigsmateriel vilket innebar att det neutrala Schweiz återkom till den amerikanska marknaden med besked. Då det tog tid för amerikanerna att ställa tillbaka till civil klocktillverkning efter kriget behöll Schweiz greppet även efter krigsslutet, en belägenhet som cementerades fram till idag.


Företagen

BALL

BALL Watch Company grundades av Juveleraren Webb C. Ball i Cleveland, Ohio, 1891. Efter flera olyckor där tåg kolliderat och som orsakats av dåligt synkroniserade tidsangivelser mellan olika amerikanska städer, uppfann Ball ett system för standardisering av tid för USA:s omfattande järnvägssystem, för att på så sätt undvika framtida olyckor.  

Detta innefattade även tågpersonalens klockor som möttes med stora precisionskrav enligt Balls nya “railroad grade”-certifiering, en strikt standard som faktiskt kom att inspirera till Schweiz berömda COSC-certifiering som ju gäller än idag. 

Därpå började Ball köpa in och modifiera urverk från andra tillverkare såsom Elgin, Hamilton och Waltham genom bland annat extra noggrann justering för att uppnå railroad grade-precision, och sedan sälja dem under eget varumärke.  

Denna typ av tillverkning fortsatte till mitten av 1980-talet då företaget bytte ägare varpå huvudkontor såväl som produktion flyttade till La Chaux-de-Fonds i Schweiz. Sedan ett antal år ägs företaget nu av Hong Kong-baserade Asia Commercial Holdings.  


Benrus

Benrus grundades 1921 av tre bröder som drev en urmakeriverkstad i New York. Tillverkningen bestod av sammansättning av utifrån inköpta delar, bland annat urverk från Schweiz.  

Under andra världskriget övergick produktionen till militära armbandsur och annan mätutrustning för militärt bruk, medan man under 1960-talet levererade fältklockor till USA:s trupper i Vietnamkriget. Under 60- och 70-talen fokuserades på sportiga armbandsur såsom dykarklockor. Kuriosa är att Steve McQueen bar en fältklocka från Benrus i biljaktsrullen Bullit från 1968.  

Därefter bytte företaget ägare flera gånger på grund av ekonomiska problem varpå märket föll i glömska, även om kvartsklockor under Benrus-flagg fortsatte att tillverkas en tid. Märket återupplivades 2020 av amerikanska investerare och med huvudkontoret återigen belagt i New York.  

Idag producerar man humant prissatta sport- och fältklockor i retrostil som sätts samman i USA och som i huvudsak motoriseras av mekaniska urverk från schweiziska ETA.  


Bulova

J. Bulova Company grundades i USA 1875. Produktionen flyttade till Schweiz 1912 och med sig tog man den typ av massproduktion som uppfunnits i Nordamerika. Fokus låg på herr- och damklockor för vanligt folk och märket förblev populärt även på den amerikanska marknaden.  

En av de mer kända Bulova-klockorna är Accutron, ett elektroniskt armbandsur som visades 1960 och som kom ut på marknaden 1971. Elektroniska klockor skilde sig från kvartsur genom att de drevs av elektromagneter som gav helt flytande sekundvisare och gav ett “hummande” ljud.  

1923 ändrades namnet till Bulova Watch Company medan det 1979 köptes upp av amerikanska Loews Corporation. Sedan 2007 tillhör märket japanska Citizen och idag tillverkas Bulova-klockorna i Schweiz, Japan och Hong Kong.  


Elgin 

Elgin National Watch Company grundades 1864 i Elgin, Illinois, och förblev till ytan världens största klockfabrik som verkade under de följande 100 åren. Fokus låg till en början på fickur för gemene man och företaget tillverkade häften av alla fickur som har producerats i USA.  

Redan 1910 började man tillverka armbandsur med egenutvecklade urverk som så småningom erhöll automatisk uppvridning. 

Under andra världskriget upphörde all civil tillverkning och företaget ställde om till militära klockor, flygplansinstrument och annan militär utrustning. 

1968 upphörde all tillverkning i USA då konkurrensen från Schweiz och Japan blev för stor, varpå rättigheterna till namnet såldes och till sist hamnade i Kina. 


Hamilton 

Hamilton grundades i Lancaster, Pennsylvania, 1892 då man inledde tillverkning av fickur. Dessa marknadsfördes som “railroad watches” för att framhäva hur pålitliga och exakta de var. 1917 utkom företagets första armbandsur, en flört till män som stred i första världskriget och som ju populariserat nymodigheten med att snäppa klockan runt handleden i stället för att ha den i fickan. 

Under andra världskriget upphörde all tillverkning av civila klockor och produktionen gick till trupperna utomlands. Över en miljon Hamilton-klockor sändes till kriget.  

Precis som andra amerikanska klocktillverkare lärde sig Hamilton massproduktionens konst och kunde därmed producera tusentals marina kronometers och fartygsinstrument till US Navy såväl som till allierades krigsmakter.  

Efter kriget fortsatte Hamilton att tillverka militär tidmätarutrustning till olika krigsmakter, vilket skedde ända fram till slutet av 1980-talet, parallellt som man återupptog produktionen av civila armbandsur.  

Tillverkningen i USA upphörde dock 1969 och så småningom svaldes företaget av schweiziska Swatch Group. Idag sker all tillverkning i Schweiz.  


Timex

Timex historia börjar med Waterbury Clock Company som grundades 1854 i Connecticut. Fokus låg på prisvärda, massproducerade fickur medan produktionen av armbandsur inleddes i och med första världskriget.  

1941 bytte företaget ägare på grund av ekonomiska problem varpå namnet ändrades till United States Time Corporation, och liksom andra USA-märken skiftade fokus då till produktion av militära komponenter.   

Efter kriget återgick företaget till produktion och marknadsföring av prisvärda armbandsur och förblev USA:s största klocktillverkare. 1950 började Timex-namnet användas på klockorna och 1969 ändrades företaget formellt namn till Timex.  

Märket anpassade sig till kvartskrisen och började producera billiga och hållbara kvartsklockor. 2001 upphörde produktionen i USA och flyttade till låglöneländerna Filipinerna, Kina och Indien. Tillverkning av Timex-destinerade urverk sker idag även i Schweiz. 


Waltham Watch Company 

Waltham Watch Company var som sagt pionjär gällande masstillverkning av kvalitetsklockor och producerade 40 miljoner ur och diverse mätinstrument i USA fram till 1957. Därefter följde under följande decennier ett antal namn- och ägarbyten, och företagsnamnet for som en flipperkula mellan USA, Schweiz, Japan och tillbaka till USA igen.  

Några armbandsur har man inte producerat på många år och idag byggs uteslutande flyginstrument av företaget Waltham Aircraft Clock Corporation. 

Idag sker endast blygsam tillverkning av armbandsur i USA; Japan och Schweiz dominerar som bekant sedan länge klockindustrin. Många av de amerikanska klockmärkena lever dock vidare som varumärken och för därigenom sitt arv och sin historia vidare, även om ägandet och själva tillverkningen sker i andra länder. Åtminstone det är glädjande.