Rolex Certified Pre-Owned – hur fungerar det?

Text: Britta Rossander

Bild: Rolex


Deras klockor är byggda för att hålla flera generationer. Och eftersom de med fördel kan bäras på nya handleder har Rolex sjösatt ett Certified Pre-Owned-program som ger återförsäljare i varumärkets officiella distributionsnät möjlighet att sälja begagnade certifierade modeller som är garanterat äkta och som levereras med en tvåårig internationell garanti. 


Innovativt i vanlig ordning

Rolex vill alltså på detta sätt därför komplettera klockorna i andrahandsledet med ett certifikat rörande dess äkthet i syfte att bevara, underhålla och garantera det som redan finns. De säger att det är ett långsiktigt engagemang för framtida generationer, men det är också ett sätt att markera gentemot andrahandsmarknaden.

De certifierade ”pre-owned” klockorna kommer initialt finnas tillgängliga på Bucherer-butiker i sex länder (Schweiz, Österrike, Tyskland, Frankrike, Danmark och Storbritannien) under december i år. Övriga återförsäljare som väljer att vara en del av programmet kommer att kunna göra det från och med i vår.

Programmet gör det möjligt för kunden att köpa begagnade klockor som märket själv har certifierat och garanterat äktheten för. När klockorna byter ägare måste den kunna intygas vid tidpunkten för återförsäljning av de officiella återförsäljarna. Dessa certifierade, begagnade klockor erbjuder också kunderna en möjlighet att kunna köpa en klocka utan väntetid. Ett Rolex Certified Pre-Owned garantikort följer med klockan vid försäljningstillfället bekräftar att den är äkta och fungerar korrekt.

Eftersom det florerar flera olika föreställningar om hur det ligger till i med vissa saker i ämnet hörde jag av mig till HQ i Genève för att få svar på mina frågor. Jag tog emot svaren skriftligt eftersom det här inte finns utrymme för några feltolkningar. 

Varför gör Rolex detta?

-Tack vare kompromisslösa kvalitetsstandarder producerar vi klockor med längsta möjliga livslängd. Vi vill därför att klockorna som redan cirkulerar på marknaden ska kunna ingå i devisen bevara, underhålla och garantera det som redan finns. Dessa klockor erbjuder också potentiella kunder en omedelbar möjlighet att bli en del av Rolex-världen.

Var får ni de begagnade klockorna ifrån – från privatkunder, auktioner eller återförsäljare…?

-Rolex tar bara emot klockor från sina officiella återförsäljare. De officiella Rolex-återförsäljarna köper begagnade klockor (minst tre år gamla) på marknaden.

Vilka är kriterierna för att en klocka ska säljas med ert certifikat?

-Vi tar in den klocka som skickas till oss från en officiell återförsäljare. Klockan i fråga måste vara minst tre år gammal. Den fortsätter sedan till autentisering innan tjänsten utförs vilket betyder att klockan är äkta och om dess skick motiverar ytterligare handhavande. Dessa olika steg kommer att ge våra återförsäljare möjlighet att sälja certifierade begagnade Rolex-klockor, även online. Två års internationell garanti kommer att beviljas när klockan säljs till en slutkund.

Kan ni säga något om priserna till kund på en certifierad begagnad Rolex? Bestämmer ni priset eller är det återförsäljaren som gör detta?

-Officiella Rolex-återförsäljare som deltar i programmet bestämmer själva försäljningspriserna till slutkunderna.

Finns det några grader i priserna beroende på klockans skick?

-Ja, det finns en prisvariation beroende på skicket. Logiskt sett blir klockan dyrare om den är i perfekt skick.

De certifierade klockorna kommer att säljas av Bucherer i sex länder – hur väljer ni vilken klocka som ska levereras vart?

-Eftersom de officiella Rolex-återförsäljarna väljer och köper klockorna som de sedan lämnar över till oss och sedan släpper ut dem till försäljning i sina butiker eller online, efter att ha blivit certifierade är detta redan reglerat.

Kommer alla era återförsäljare kunna sälja certifierade begagnade Rolex-klockor? 

-Ja. Rolex Certified Pre-Owned-programmet kommer att erbjudas av alla våra återförsäljare som vill göra det.

Är alla era modeller möjliga att certifieras av er eller väljer ni speciella familjer eller väljer ni på grund av klockans ålder?

-Alla begagnade Rolex-klockor är potentiellt berörda av programmet Certified Pre-Owned, förutsatt att de är minst tre år gamla.

 Avvisar ni några klockor – i så fall – varför?

-En förfalskad eller stulen klocka beaktas inte. Dessutom kan inte en pre-Owned-certifiering ges för en klocka där en viktig komponent saknas, är förfalskad, inte producerad av Rolex eller är för skadad. Under alla omständigheter förbehåller sig Rolex rätten att vägra utfärda pre-Owned-certifiering för en begagnad klocka.



Läs mer om certified pre-owned hos Rolex